Hoe wij werken. Onze aanpak.

 

Ook wij hebben een papieren missie. Maar we geloven niet in mooie woorden alleen. We geloven vooral in daden. Onze resultaten vertellen wie we zijn en wat we voor ondernemers kunnen betekenen: ondernemingen en ondernemers structureel in een betere positie brengen, met betere financiële resultaten.

 

Ondernemen kunnen ondernemers zelf het beste. Daar hebben ze ons niet voor nodig. Maar soms is er een situatie ontstaan die om bijzondere maatregelen vraagt. Die om ingrijpen vraagt. Om grote veranderingen vraagt. In de structuur, in de samenstelling van het vermogen of in de financiering. Dan helpen wij de ondernemers, compenseren we tijdelijk ontbrekende vaardigheden voor voldoende verandervermogen en helpen we het leiderschap op weg, om het vervolgens zonder ons te kunnen. Uiteindelijk maken we onszelf altijd overbodig. We maken plannen én helpen ze desgewenst uitvoeren. Dat is onze aanpak.

 

We worden vaak gevraagd om de vinger op de zere plek te leggen, door ondernemers zelf, maar bijvoorbeeld ook door financiers. We ontwikkelen op basis van een scherpe analyse een helder en praktisch plan, overtuigen de stakeholders en voeren samen met de ondernemer(s) het plan uit. Wij zijn professionals die, ieder met hun eigen aanpak en vanuit hun typerende invalshoeken, elkaar gevonden hebben in een doelgerichte werkwijze, een sterke verbeter- en veranderkracht en de gedrevenheid iedere opdracht tot een goed einde te brengen. Door elkaars kennis en ervaring te delen blijven wij scherp op al onze opdrachten.

 

Een onmisbaar element van onze aanpak is het verkrijgen van een geobjectiveerd inzicht in de huidige situatie van de onderneming. Dat doen we met een evenwichtsmodel:

 

 

Met dit model verrichten we een deel van onze bedrijfsanalyses en sporen we functionele of kwalitatieve inconsistenties, onevenwichtigheden op. Onze ervaring is dat door het herstellen van de onevenwichtigheden ondernemingen beter gaan functioneren. Bijvoorbeeld door de organisatie kwalitatief in evenwicht te brengen met wat de markt vraagt. Of door de managementinformatie weer in evenwicht te brengen met de behoefte om te sturen op marktontwikkelingen. Of door de financiering van de onderneming in evenwicht brengen met de groei van de onderneming.

 

Quote Cees de Lang:  “Ondernemers worden effectiever door het juiste evenwicht te zoeken tussen marktpositionering en organisatie. Wij helpen de bepalende factoren voor dit evenwicht inzichtelijk te maken, juiste keuzes te maken en extra focus aan te brengen in de business. Succes is daarna in ieder ondernemingsklimaat binnen handbereik.

 

 

Contact

Een vraag? Vul onderstaand contactformulier in.

    Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close